TECNOCOM. Ciberseguretat intel·ligent

Big Data s'ha convertit en un dels principals eixos de la transformació digital, aquesta tecnologia permet convertir dades en intel·ligència de negoci. Avui en dia, qualsevol organització, gestiona un immens volum d'informació derivat dels processos de negoci pel que és vital per a qualsevol empresa tenir clar la quantitat d'informació que seran capaços d'assimilar.

El tractament de les dades són el nou petroli del segle XXI, les empreses han d'incorporar sistemes de ciberinteligencia i ciberseguretat que els permetin analitzar tota la informació relativa a la seguretat dels seus actius, filtrar-la, correlacionar, explotar i analitzar-la de forma eficaç, principalment per assegurar que el seu negoci no es vegi afectat per un ús fraudulent d'aquesta informació per part de tercers.

Tecnocom va presentar a Casa Capell, els seus nous Serveis de Ciberseguretat, que integren els processos interns de l'organització passant d'un model de seguretat reactiu a un altre proactiu. Aquesta proposta redueix les alertes mantenint només les que realment afecten a l'organització. A més, genera respostes més concises davant incidents de seguretat, millora les comunicacions internes entre grups i optimitza l'estratègia d'inversió en seguretat, associant-la a prioritats reals i combinant-la amb paràmetres de negoci.