Horari d’obertura: de 9 a 20h, ampliable segons necessitats

Entrada directa per càrrega i descàrrega per Benet Mercadé 33