LITTLE BCN 2016

LITTLE BCN presenta el seu market de nous creadors de moda infantil