Activitat TEAM BUILDING d’EXTRAVAGANZA!

En motiu de les 10es Jornades Internacionals del Grup Industrial Gates International, EXTRAVAGANZA! crea, organitza i porta a Casa Capell un programa de team building i immersió a Barcelona, per a 80 delegats de més de 30 països, utilitzant LA PINTURA com a guia conductor interactiu. Després de un briefing inicial, el grup es va dividir, dins la mateixa Sala Gran, en equips, equipats i identificats amb Boines de diferents colors i protegits amb monos de pintor. Cada un dels equips va haver de recolzar-se amb diferents materials per tal de dissenyar, crear i acabar amb l’execució de un gran mural en una de les parets, amb un collage avantguardista sota el leitmotiv de “Barcelona” i un estil “Picasso vs Miro”. Durant el programa es van establir vàries dinàmiques lúdiques de cohesió de grup en les que es reforçava la importància de la “construcció en equip”.