“1a TROBADA NACIONAL D’EMPRESES DE SELECCIÓ DE PERSONAL – BYS Barcelona”

La crisi també colpeja les empreses de selecció de directius, amb una caiguda d’entre un 15 i un 20 % en la facturació del sector prevista pel 2009. BYS, associació creada al 2003 que agrupa a 30 empreses del sector, compromeses amb un codi deontològic, organitza a Barcelona, a Casa Capell, la 1a Trobada Nacional d’Empreses de Selecció de Personal, amb la participació de Adunas, Bravo y Orozco i Konsac, entre d’altres, fent un anàlisis del mercat actual, posada en comú dels problemes del sector i de les opcions per superar aquesta etapa de crisis. Després de la bonança econòmica d’abans, que afavoria a que un canvi de projecte del directiu es visqués com un salt a la red, ja que existia la sensació que seria molt fàcil trobar-ne un altre si no funcionava, l’atur i la disminució en la inversió de la contractació fan que la condició econòmica personal sigui la variable més influent. El cicle canviant en el que estem immersos avui dia, ha fet que hi hagi menys llocs de treball per a directius, menys disposició d’aquests a agafar nous reptes i en conseqüència menys “salts al buit”. El que es remarca però, és que “buscar feina és en si, una feina” i en la que s’ha de ser metòdic i constant, tot preparant-se una bona exposició sobre tu mateix i la teva vida professional, tenint clar les teves fortaleses, debilitats, els teus fracassos y les teves fites.”